Dự báo sản lượng cà phê Brazil và Colombia vụ 2016/17

3076

Theo USDA thì sản lượng cà phê USDA Brazil dự kiến sẽ tăng 13% trong khi đó sản lượng cà phê của Colombia sẽ giảm nhẹ. Đây là 2 quốc gia cung cấp cà phê arabica lớn số 1 và số 2 thế giới.

Dự báo sản lượng cà phê Brazil:

Trong báo cáo của USDA thì sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2016/17 đạt mức 55,95 triệu bao loại 60kg, tăng 13% so với niên vụ trước, do năng suất cà phê tăng tại các vùng trồng cà phê trọng điểm. Xuất khẩu cà phê niên vụ 2016/17 dự báo đạt 35,23 triệu bao, giảm nhẹ so với niên vụ trước do tồn kho cà phê vụ cũ mang sang giảm, dự báo đạt 2,25 triệu bao vào cuối niên vụ 2015/16 và 2,53 triệu bao vào cuối niên vụ 2016/17.

du-bao-san-luong-ca-phe-brazil-va-colombia-vu-201617

Năng suất cà phê Brazil niên vụ 2016/17 dự báo đạt 27,03 bao/hecta(ha), tăng 13% so với niên vụ trước (23,86 bao/ha.). Năng suất cà phê Arabica tăng bù lại thiệt hại sản lượng cà phê Robusta.

Theo báo cáo thống kê thương mại cà phê do Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) công bố vào tháng 4/2016, tổng tiêu thụ cà phê thế giới trong năm 2014 ước đạt 150,3 triệu bao, tăng 2,48 triệu bao so với năm 2013. Brazil chiếm hơn 1/3 tổng xuất khẩu cà phê thế giới.

Về tồn kho cà phê, USDA dự báo tồn kho cà phê cuối vụ của Brazil đối với niên vụ 2016/17 ước đạt 2,53 triệu bao, tăng nhẹ so với mùa trước (2,255 triệu bao), tuy nhiên vẫn ở mức thấp lịch sử. CONAB vào ngày 31/3/2016 báo cáo tồn kho cà phê Brazil ước đạt 1,33 triệu bao. Khảo sát của CONAB về tồn kho cà phê do khối tư nhân sở hữu trong năm 2016 vẫn chưa được công bố. Khảo sát này bao gồm tồn kho cà phê từ người trồng cà phê, các hợp tác xã cà phê, các nhà xuất khẩu, các nhà rang xay và ngành chế biến cà phê hòa tan vào ngày 31/3/2016.

Dự báo sản lượng cà phê Colombia:

Sản lượng niên vụ hiện nay 2015/16 ước Colombia đạt 13,6 triệu bao, là mức cao nhất tính từ 23 năm nay, nhờ nước này đang hoàn thành chương trình tái canh cây cà phê

Trong tháng 01/2016, Chính phủ Brazil thông qua cục định mức quốc gia (CONAB) thuộc Bộ Nông nghiệp đã công bố khảo sát đầu tiên dự báo sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2016/17, mức dự báo khoảng 49,12 – 51,94 triệu bao, tăng 5,89 – 8,71 triệu bao so với ước tính niên vụ 2015/16 (43,23 triệu bao gồm 32,04 triệu bao cà phê Arabica và 11,18 triệu bao cà phê Robusta). CONAB dự báo sản lượng cà phê Arabica niên vụ 2016/17 của Brazil đạt khoảng 37,73 – 39,86 triệu bao trong khi sản lượng cà phê robusta ước đạt khoảng 11,38 – 12,07 triệu bao. CONAB sẽ công bố khảo sát cà phê lần thứ hai cho niên vụ 2016/17 vào cuối tháng 5.

SHARE