Giá cà phê ngày 02/03/2018

50

Giá cà phê trong nước ngày 02/03/2018

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,688 Trừ lùi: 44
Đắk Lăk 37,100 900
Lâm Đồng 36,800 900
Gia Lai 37,200 900
Đắk Nông 37,100 900
Hồ tiêu 62,000 -1,000
Tỷ giá USD/VND 22,715 -5
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London ngày 02/03/2018

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
03/18 1807 +37 +2.09 % 329 1807 1772 1790 3348
05/18 1768 +44 +2.55 % 13438 1772 1720 1724 66729
07/18 1794 +40 +2.28 % 5979 1800 1750 1758 29593
09/18 1796 +40 +2.28 % 919 1800 1754 1760 8610
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York ngày 02/03/2018

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
03/18 122.45 +1.4 +1.16 % 59 122.45 121.35 121.35 95
05/18 123.95 +1.95 +1.6 % 30804 124.05 121.5 122.05 136676
07/18 126 +1.9 +1.53 % 8201 126.1 123.65 124.2 41000
09/18 128.1 +1.9 +1.51 % 5175 128.15 125.85 126.35 23307
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb
Mọi thông tin vui lòng liên hệ theo email sau: hitechx.com@gmail.com

SHARE