Giá cà phê ngày 02/09/2017

189

Giá cà phê trong nước ngày 02/09/2017

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,969 Trừ lùi: -90
Đắk Lăk 44,400 -200
Lâm Đồng 43,700 -200
Gia Lai 44,400 -200
Đắk Nông 44,500 -200
Hồ tiêu 91,000 0
Tỷ giá USD/VND 22,695 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London ngày 02/09/2017

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
09/17 2071 -5 -0.24 % 174 2092 2070 2073 2283
11/17 2059 -10 -0.48 % 5329 2078 2057 2071 57252
01/18 2036 -8 -0.39 % 2836 2052 2035 2044 21872
03/18 2024 -10 -0.49 % 668 2041 2023 2041 10852
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York ngày 02/09/2017

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
09/17 127.75 -0.4 -0.31 % 4 128.9 127.75 128.9 377
12/17 129.05 -0.3 -0.23 % 15645 130.85 128.5 129 111517
03/18 132.65 -0.2 -0.15 % 3605 134.25 132.05 132.5 46624
05/18 134.95 -0.25 -0.18 % 1288 136.6 134.5 134.8 18671
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb
Mọi thông tin vui lòng liên hệ theo email sau: hitechx.com@gmail.com

SHARE