Giá cà phê ngày 03/01/2018

74

Giá cà phê trong nước ngày 03/01/2018

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,653 Trừ lùi: -80
Đắk Lăk 36,300 300
Lâm Đồng 35,700 300
Gia Lai 36,500 300
Đắk Nông 36,200 300
Hồ tiêu 70,000 0
Tỷ giá USD/VND 22,675 10
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London ngày 03/01/2018

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
01/18 1755 +41 +2.39 % 221 1755 1724 1726 3738
03/18 1733 +15 +0.87 % 7502 1747 1723 1723 64869
05/18 1740 +13 +0.75 % 1783 1754 1731 1731 28478
07/18 1774 +10 +0.57 % 531 1789 1771 1779 10809
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York ngày 03/01/2018

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
03/18 130.2 +4 +3.17 % 30168 130.65 126 126 124388
05/18 132.4 +3.85 +2.99 % 8154 132.9 128.35 128.35 45276
07/18 134.7 +3.75 +2.86 % 4230 135.2 130.9 130.9 23452
09/18 137 +3.7 +2.78 % 2261 137.5 133.4 133.4 11871
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb
Mọi thông tin vui lòng liên hệ theo email sau: hitechx.com@gmail.com

SHARE