Giá cà phê ngày 03/03/2018

52

Giá cà phê trong nước ngày 03/03/2018

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,671 Trừ lùi: -80
Đắk Lăk 36,800 -300
Lâm Đồng 36,500 -300
Gia Lai 36,900 -300
Đắk Nông 36,800 -300
Hồ tiêu 62,000 0
Tỷ giá USD/VND 22,720 5
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London ngày 03/03/2018

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
03/18 1796 -11 -0.61 % 115 1801 1796 1801 2898
05/18 1751 -17 -0.96 % 7545 1769 1738 1765 66948
07/18 1778 -16 -0.89 % 2583 1796 1765 1793 31333
09/18 1780 -16 -0.89 % 670 1796 1769 1792 9021
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York ngày 03/03/2018

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
03/18 120.35 -2.1 -1.71 % 3 121.55 120.35 121.55 52
05/18 122.2 -1.75 -1.41 % 21209 124.2 121.75 123.85 137701
07/18 124.4 -1.6 -1.27 % 7201 126.2 123.9 126 40736
09/18 126.6 -1.5 -1.17 % 4050 128.25 125.95 128.15 23881
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb
Mọi thông tin vui lòng liên hệ theo email sau: hitechx.com@gmail.com

SHARE