Giá cà phê ngày 04/01/2018

88

Giá cà phê trong nước ngày 04/01/2018

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,655 Trừ lùi: -80
Đắk Lăk 36,300 0
Lâm Đồng 35,700 0
Gia Lai 36,500 0
Đắk Nông 36,200 0
Hồ tiêu 69,000 0
Tỷ giá USD/VND 22,675 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London ngày 04/01/2018

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
01/18 1758 +3 +0.17 % 86 1764 1753 1753 1980
03/18 1735 +2 +0.12 % 5802 1743 1725 1738 64416
05/18 1741 +1 +0.06 % 1753 1749 1734 1747 28854
07/18 1774 0 0 % 657 1785 1770 1784 10907
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York ngày 04/01/2018

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
03/18 128.6 -1.6 -1.23 % 38631 131.35 126.2 130 122459
05/18 130.95 -1.45 -1.1 % 11630 133.5 128.45 132.2 46368
07/18 133.3 -1.4 -1.04 % 3395 135.75 130.8 134.4 23451
09/18 135.65 -1.35 -0.99 % 2617 138.05 133.25 136.8 11788
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb
Mọi thông tin vui lòng liên hệ theo email sau: hitechx.com@gmail.com

SHARE