Giá cà phê ngày 05/09/2017

120

Giá cà phê trong nước ngày 05/09/2017

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,937 Trừ lùi: -90
Đắk Lăk 43,800 -600
Lâm Đồng 43,100 -600
Gia Lai 43,800 -600
Đắk Nông 43,900 -600
Hồ tiêu 91,000 0
Tỷ giá USD/VND 22,695 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London ngày 05/09/2017

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
09/17 2034 -37 -1.82 % 104 2065 2031 2065 2283
11/17 2027 -32 -1.58 % 7672 2065 2017 2062 57252
01/18 2002 -34 -1.7 % 3209 2042 1999 2040 21872
03/18 1989 -35 -1.76 % 969 2029 1988 2028 10852
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York ngày 05/09/2017

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
09/17 127.75 -0.4 -0.31 % 7 128.9 128.3 128.9 377
12/17 129.05 -0.3 -0.23 % 19137 130.85 128.5 129 111517
03/18 132.65 -0.2 -0.15 % 4587 134.25 132.05 132.5 46624
05/18 134.95 -0.25 -0.19 % 2086 136.6 134.5 134.8 18671
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb
Mọi thông tin vui lòng liên hệ theo email sau: hitechx.com@gmail.com

SHARE