Giá cà phê ngày 06/01/2018

73

Giá cà phê trong nước ngày 06/01/2018

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,644 Trừ lùi: -80
Đắk Lăk 36,600 -100
Lâm Đồng 36,000 -100
Gia Lai 36,800 -100
Đắk Nông 36,500 -100
Hồ tiêu 66,000 0
Tỷ giá USD/VND 22,675 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London ngày 06/01/2018

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
01/18 1747 -4 -0.23 % 33 1747 1746 1746 1928
03/18 1724 -4 -0.23 % 3492 1736 1721 1735 64043
05/18 1731 -3 -0.17 % 1412 1742 1728 1741 29274
07/18 1765 -2 -0.11 % 803 1779 1765 1779 11216
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York ngày 06/01/2018

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
03/18 128.45 -1.1 -0.85 % 23128 129.55 127.9 129.2 117157
05/18 130.75 -1.15 -0.87 % 8484 131.85 130.3 131.65 48552
07/18 133.05 -1.15 -0.86 % 5454 134.2 132.65 134 23354
09/18 135.35 -1.2 -0.88 % 2043 136.25 134.9 136.1 12017
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb
Mọi thông tin vui lòng liên hệ theo email sau: hitechx.com@gmail.com

SHARE