Giá cà phê ngày 06/03/2018

45

Giá cà phê trong nước ngày 06/03/2018

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,675 Trừ lùi: -80
Đắk Lăk 36,800 0
Lâm Đồng 36,500 0
Gia Lai 37,000 0
Đắk Nông 36,800 0
Hồ tiêu 62,000 0
Tỷ giá USD/VND 22,725 5
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London ngày 06/03/2018

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
03/18 1802 +6 +0.33 % 119 1804 1793 1793 2653
05/18 1755 +4 +0.23 % 4416 1759 1739 1750 65695
07/18 1782 +4 +0.22 % 1330 1784 1767 1778 31760
09/18 1784 +4 +0.22 % 543 1784 1770 1782 9124
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York ngày 06/03/2018

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
03/18 119.2 -1.15 -0.96 % 12 119.2 118.15 119.1 51
05/18 121.1 -1.1 -0.9 % 20716 121.65 119.95 121.65 137745
07/18 123.35 -1.05 -0.84 % 7600 123.95 122.2 123.95 41272
09/18 125.6 -1 -0.79 % 5533 126 124.45 125.85 24252
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb
Mọi thông tin vui lòng liên hệ theo email sau: hitechx.com@gmail.com

SHARE