Giá cà phê ngày 07/03/2018

44

Giá cà phê trong nước ngày 07/03/2018

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,697 Trừ lùi: -80
Đắk Lăk 37,200 400
Lâm Đồng 36,900 400
Gia Lai 37,400 400
Đắk Nông 37,200 400
Hồ tiêu 62,000 0
Tỷ giá USD/VND 22,725 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London ngày 07/03/2018

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
03/18 1826 +24 +1.33 % 280 1828 1805 1805 2542
05/18 1777 +22 +1.25 % 9745 1780 1754 1755 65069
07/18 1800 +18 +1.01 % 2429 1804 1780 1782 31951
09/18 1799 +15 +0.84 % 680 1806 1782 1782 9354
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York ngày 07/03/2018

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
03/18 119.95 +0.75 +0.63 % 1 120.1 119.95 120.1 56
05/18 121.25 +0.15 +0.12 % 19649 122.3 120.4 121.2 139580
07/18 123.45 +0.1 +0.08 % 8343 124.55 122.7 123.4 42751
09/18 125.7 +0.1 +0.08 % 6882 126.8 125 125.6 25277
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb
Mọi thông tin vui lòng liên hệ theo email sau: hitechx.com@gmail.com

SHARE