Giá cà phê ngày 07/09/2017

124

Giá cà phê trong nước ngày 07/09/2017

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,855 Trừ lùi: -90
Đắk Lăk 42,300 -500
Lâm Đồng 41,600 -500
Gia Lai 42,300 -500
Đắk Nông 42,500 -500
Hồ tiêu 89,000 0
Tỷ giá USD/VND 22,695 5
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London ngày 07/09/2017

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
09/17 1965 -18 -0.92 % 156 1999 1950 1983
11/17 1945 -24 -1.23 % 19570 1986 1914 1969
01/18 1930 -22 -1.14 % 8886 1972 1900 1952
03/18 1924 -20 -1.04 % 5343 1966 1895 1944
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York ngày 07/09/2017

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
09/17 126.6 +0.1 +0.08 % 9 127.5 126.6 127.5
12/17 127.9 +0.05 +0.04 % 20407 128.85 126.75 128
03/18 131.45 +0.1 +0.08 % 6536 132.35 130.3 131.7
05/18 133.75 +0.05 +0.04 % 2693 134.7 132.65 133.7
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb
Mọi thông tin vui lòng liên hệ theo email sau: hitechx.com@gmail.com

SHARE