Giá cà phê ngày 08/03/2018

41

Giá cà phê trong nước ngày 08/03/2018

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,705 Trừ lùi: -80
Đắk Lăk 37,400 200
Lâm Đồng 37,100 200
Gia Lai 37,600 200
Đắk Nông 37,400 200
Hồ tiêu 62,000 0
Tỷ giá USD/VND 22,720 -5
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London ngày 08/03/2018

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
03/18 1835 +9 +0.49 % 80 1835 1835 0 2127
05/18 1785 +8 +0.45 % 9891 1788 1765 1775 63328
07/18 1804 +4 +0.22 % 5333 1807 1790 1800 32563
09/18 1800 +1 +0.06 % 1324 1804 1791 1793 9480
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York ngày 08/03/2018

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
03/18 119.3 -0.65 -0.54 % 5 119.6 118.15 118.5 43
05/18 120.75 -0.5 -0.41 % 21083 121.45 119.8 120.75 139669
07/18 122.95 -0.5 -0.41 % 9058 123.6 122 123.05 41371
09/18 125.2 -0.5 -0.4 % 3487 125.8 124.3 125.25 26409
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb
Mọi thông tin vui lòng liên hệ theo email sau: hitechx.com@gmail.com

SHARE