Giá cà phê ngày 08/09/2017

105

Giá cà phê trong nước ngày 08/09/2017

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,860 Trừ lùi: -90
Đắk Lăk 42,400 100
Lâm Đồng 41,700 100
Gia Lai 42,400 100
Đắk Nông 42,600 100
Hồ tiêu 89,000 0
Tỷ giá USD/VND 22,690 -5
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London ngày 08/09/2017

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
09/17 1973 +8 +0.41 % 93 1973 1949 1965
11/17 1950 +5 +0.26 % 11650 1958 1918 1945
01/18 1939 +9 +0.46 % 6942 1946 1908 1930
03/18 1936 +12 +0.62 % 3823 1942 1905 1924
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York ngày 08/09/2017

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
09/17 127.9 +1.3 +1.02 % 1 128.4 125.95 126.35
12/17 129.15 +1.25 +0.97 % 14493 129.9 127.1 128
03/18 132.65 +1.2 +0.9 % 2840 133.4 130.6 131.5
05/18 134.95 +1.2 +0.89 % 1360 135.7 132.95 133.75
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb
Mọi thông tin vui lòng liên hệ theo email sau: hitechx.com@gmail.com

SHARE