Giá cà phê ngày 09/03/2018

37

Giá cà phê trong nước ngày 09/03/2018

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,680 Trừ lùi: -80
Đắk Lăk 36,900 -500
Lâm Đồng 36,600 -500
Gia Lai 37,100 -500
Đắk Nông 36,900 -500
Hồ tiêu 61,000 -1,000
Tỷ giá USD/VND 22,720 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London ngày 09/03/2018

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
03/18 1810 -25 -1.36 % 103 1842 1804 1842 1813
05/18 1760 -25 -1.4 % 6793 1788 1754 1785 63780
07/18 1785 -19 -1.05 % 3205 1807 1779 1805 34312
09/18 1784 -16 -0.89 % 796 1803 1779 1803 9993
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York ngày 09/03/2018

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
03/18 119 -0.3 -0.25 % 1 119.1 119 119.1 40
05/18 120.3 -0.45 -0.37 % 19854 121.8 119.6 120.75 138358
07/18 122.6 -0.35 -0.28 % 7061 123.95 121.8 123.05 42675
09/18 124.85 -0.35 -0.28 % 3927 126.15 124.1 125.35 27328
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb
Mọi thông tin vui lòng liên hệ theo email sau: hitechx.com@gmail.com

SHARE