Giá cà phê ngày 09/09/2017

117

Giá cà phê trong nước ngày 09/09/2017

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,870 Trừ lùi: -90
Đắk Lăk 42,600 200
Lâm Đồng 41,900 200
Gia Lai 42,600 200
Đắk Nông 42,800 200
Hồ tiêu 89,000 0
Tỷ giá USD/VND 22,690 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London ngày 09/09/2017

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
09/17 1979 +6 +0.3 % 121 1983 1965 1978
11/17 1960 +10 +0.51 % 8637 1965 1938 1955 56310
01/18 1944 +5 +0.26 % 5424 1949 1929 1942 22566
03/18 1940 +4 +0.21 % 2340 1945 1928 1942 14473
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York ngày 09/09/2017

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
09/17 129.4 +1.5 +1.16 % 7 129.4 127.9 127.9
12/17 130.65 +1.5 +1.15 % 15801 131 128.85 128.85 116203
03/18 134.15 +1.5 +1.12 % 2887 134.5 132.4 132.4 47896
05/18 136.45 +1.5 +1.1 % 1906 136.85 134.65 134.65 18853
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb
Mọi thông tin vui lòng liên hệ theo email sau: hitechx.com@gmail.com

SHARE