Giá cà phê ngày 10/03/2018

31

Giá cà phê trong nước ngày 10/03/2018

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,700 Trừ lùi: -80
Đắk Lăk 37,300 400
Lâm Đồng 37,000 400
Gia Lai 37,500 400
Đắk Nông 37,300 400
Hồ tiêu 61,000 0
Tỷ giá USD/VND 22,720 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London ngày 10/03/2018

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
03/18 1830 +20 +1.1 % 302 1830 1810 1810 1720
05/18 1780 +20 +1.14 % 7648 1784 1758 1762 63351
07/18 1800 +15 +0.84 % 2787 1804 1785 1785 35046
09/18 1799 +15 +0.84 % 621 1802 1787 1787 9971
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York ngày 10/03/2018

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
03/18 118.85 -0.15 -0.13 % 3 119.75 118.85 119.75 32
05/18 120.15 -0.15 -0.12 % 18187 121.3 119.85 120.35 138879
07/18 122.4 -0.2 -0.16 % 7353 123.5 122.1 122.7 44432
09/18 124.6 -0.25 -0.2 % 2356 125.7 124.35 125 27548
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb
Mọi thông tin vui lòng liên hệ theo email sau: hitechx.com@gmail.com

SHARE