Giá cà phê ngày 11/01/2018

60

Giá cà phê trong nước ngày 11/01/2018

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,646 Trừ lùi: -80
Đắk Lăk 36,600 0
Lâm Đồng 36,100 100
Gia Lai 36,800 0
Đắk Nông 36,700 0
Hồ tiêu 63,000 -2,000
Tỷ giá USD/VND 22,675 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London ngày 11/01/2018

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
01/18 1746 +2 +0.11 % 8 1746 1739 1739 1907
03/18 1726 +2 +0.12 % 5937 1731 1714 1724 64523
05/18 1726 0 0 % 2222 1731 1716 1727 32994
07/18 1759 +1 +0.06 % 651 1762 1750 1761 12150
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York ngày 11/01/2018

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
03/18 123.95 -1.2 -0.96 % 22543 125.95 123 125.45 115129
05/18 126.35 -1.2 -0.94 % 5879 128.3 125.4 127.85 51389
07/18 128.65 -1.2 -0.92 % 3543 130.55 127.75 130.4 23956
09/18 131 -1.15 -0.87 % 2308 132.9 130.2 132.3 13809
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb
Mọi thông tin vui lòng liên hệ theo email sau: hitechx.com@gmail.com

SHARE