Giá cà phê ngày 11/09/2017

117

Giá cà phê trong nước ngày 11/09/2017

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,870 Trừ lùi: -90
Đắk Lăk 42,600 0
Lâm Đồng 41,900 0
Gia Lai 42,600 0
Đắk Nông 42,800 0
Hồ tiêu 89,000 0
Tỷ giá USD/VND 22,690 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London ngày 11/09/2017

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
09/17 1979 0 0 % 0 1983 1965 1978 1623
11/17 1960 0 0 % 0 1965 1938 1955 56310
01/18 1944 0 0 % 0 1949 1929 1942 22566
03/18 1940 0 0 % 0 1945 1928 1942 14473
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York ngày 11/09/2017

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
09/17 129.4 0 0 % 0 129.4 129.4 129.4 359
12/17 130.65 0 0 % 0 131 128.85 128.85 116727
03/18 134.15 0 0 % 0 134.5 132.4 132.4 48476
05/18 136.45 0 0 % 0 136.85 134.65 134.65 19128
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb
Mọi thông tin vui lòng liên hệ theo email sau: hitechx.com@gmail.com

SHARE