Giá cà phê ngày 12/01/2018

97

Giá cà phê trong nước ngày 12/01/2018

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London ngày 12/01/2018

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
01/18 1745 -1 -0.06 % 0 1745 1745 0
03/18 1727 +1 +0.06 % 5350 1730 1714 1723 63467
05/18 1727 +1 +0.06 % 2489 1729 1714 1720 33158
07/18 1757 -2 -0.11 % 1470 1759 1744 1752 12240
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York ngày 12/01/2018

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
03/18 122.8 -1.15 -0.93 % 23291 124 122.15 123.95 115214
05/18 125.25 -1.1 -0.87 % 9397 126.4 124.6 126.4 52799
07/18 127.6 -1.05 -0.82 % 4572 128.75 126.95 128.75 24177
09/18 130 -1 -0.76 % 3451 131.1 129.35 131.1 14996
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb
Mọi thông tin vui lòng liên hệ theo email sau: hitechx.com@gmail.com

SHARE