Giá cà phê ngày 13/01/2018

76

Giá cà phê trong nước ngày 13/01/2018

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,644 Trừ lùi: -80
Đắk Lăk 36,600 0
Lâm Đồng 36,100 0
Gia Lai 36,800 0
Đắk Nông 36,700 0
Hồ tiêu 61,000 -1,000
Tỷ giá USD/VND 22,675 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London ngày 13/01/2018

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
03/18 1728 +1 +0.06 % 5408 1735 1718 1726 62249
05/18 1724 -3 -0.17 % 3018 1730 1716 1723 33323
07/18 1754 -3 -0.17 % 735 1758 1746 1753 12603
09/18 1758 -4 -0.23 % 168 1762 1754 1758 3298
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York ngày 13/01/2018

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
03/18 122.25 -0.55 -0.45 % 27393 123.25 120.9 122.8 117976
05/18 124.7 -0.55 -0.44 % 8192 125.65 123.4 125.25 54885
07/18 127.05 -0.55 -0.43 % 6177 127.95 125.75 127.7 24636
09/18 129.4 -0.6 -0.46 % 2535 130.35 128.15 129.95 15957
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb
Mọi thông tin vui lòng liên hệ theo email sau: hitechx.com@gmail.com

SHARE