Giá cà phê ngày 13/03/2018

32

Giá cà phê trong nước ngày 13/03/2018

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,689 Trừ lùi: -80
Đắk Lăk 37,100 -200
Lâm Đồng 36,800 -200
Gia Lai 37,200 -200
Đắk Nông 37,100 -200
Hồ tiêu 60,000 -1,000
Tỷ giá USD/VND 22,720 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London ngày 13/03/2018

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
03/18 1821 -9 -0.49 % 3 1821 1821 0 1319
05/18 1769 -11 -0.62 % 4658 1777 1757 1777 63269
07/18 1791 -9 -0.5 % 1972 1800 1782 1800 35374
09/18 1791 -8 -0.44 % 788 1794 1782 1793 10005
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York ngày 13/03/2018

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
03/18 118.15 -0.7 -0.59 % 0 118.15 118.15 0
05/18 119.45 -0.7 -0.58 % 17502 120.1 118.9 120 137505
07/18 121.7 -0.7 -0.57 % 6274 122.3 121.2 122.2 45700
09/18 123.9 -0.7 -0.56 % 3988 124.7 123.45 124.7 27439
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb
Mọi thông tin vui lòng liên hệ theo email sau: hitechx.com@gmail.com

SHARE