Giá cà phê ngày 13/09/2017

83

Giá cà phê trong nước ngày 13/09/2017

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,879 Trừ lùi: -90
Đắk Lăk 42,900 400
Lâm Đồng 42,100 400
Gia Lai 42,900 400
Đắk Nông 43,000 400
Hồ tiêu 89,000 0
Tỷ giá USD/VND 22,690 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London ngày 13/09/2017

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
09/17 1990 +18 +0.91 % 57 1991 1975 1979 1408
11/17 1969 +18 +0.92 % 6828 1972 1936 1956 57150
01/18 1954 +18 +0.93 % 3740 1958 1923 1938 22633
03/18 1951 +19 +0.98 % 845 1955 1920 1935 15129
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York ngày 13/09/2017

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
09/17 133.8 +3.2 +2.45 % 10 133.8 132.75 132.75 316
12/17 135.05 +3.2 +2.43 % 23457 135.15 130.7 131.4 116773
03/18 138.5 +3.15 +2.33 % 7292 138.6 134.3 134.8 48397
05/18 140.85 +3.15 +2.29 % 1379 140.85 136.6 137.35 19465
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb
Mọi thông tin vui lòng liên hệ theo email sau: hitechx.com@gmail.com

SHARE