Giá cà phê ngày 14/09/2017

101

Giá cà phê trong nước ngày 14/09/2017

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,913 Trừ lùi: -90
Đắk Lăk 43,600 700
Lâm Đồng 42,800 700
Gia Lai 43,600 700
Đắk Nông 43,700 700
Hồ tiêu 89,000 0
Tỷ giá USD/VND 22,690 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London ngày 14/09/2017

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
09/17 2003 +13 +0.65 % 6 2013 2003 2012 1365
11/17 2003 +34 +1.73 % 9974 2006 1968 1975 56511
01/18 1992 +38 +1.94 % 4790 1992 1954 1960 22565
03/18 1989 +38 +1.95 % 2369 1989 1952 1959 15401
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York ngày 14/09/2017

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
09/17 136.4 +2.6 +1.94 % 7 136.4 133.55 134.6 280
12/17 137.3 +2.25 +1.67 % 16655 137.7 135.05 135.05 115798
03/18 140.75 +2.25 +1.62 % 4502 141.1 138.5 138.55 46827
05/18 143.05 +2.2 +1.56 % 2427 143.4 140.8 140.8 19179
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb
Mọi thông tin vui lòng liên hệ theo email sau: hitechx.com@gmail.com

SHARE